Space Family


Tým Space Family je založen na individualitì, dùvìøe a vzájemné komunikaci. Naším cílem je bavit se a rozvíøit stojaté vody na èeské BOINC scénì. Neaspirujeme na to, stát se nejvìtším týmem, ale chceme byt vìtší rodinkou, kde vládnou pøátelské vztahy mezi aktivními èleny. Naše motto: Podporujeme rozmanitost, individualitu, poznáváme nové lidi, bavíme se a ještì pøi tom pomáháme vìdì…


Web adress: http://www.spacefamily.czeweb.cz/index.php
Date of registration: 2008-06-26 21:11:35
Founder: MIZ
Country: Czech Republic
Members: 2
Score: 17708
Rate: 0.04 %
The best member: MIZ
The team is active

Find a member in the team:

 

Member count >>> 2

Previous 1 Next page 

Icon Member Country Date joined Score Rate Action
MIZ Czech Republic 2008-06-26 18:17:26 17475 0.04%
roman Czech Republic 2008-06-28 11:23:32 233 0%